Drift

De Drift: je kent de lange straat, tussen het Janskerkhof en de Plompetorengracht in, vast wel. De universiteitsbibliotheek is eraan gevestigd, en sinds pak ‘m beet een jaar is de straat berucht om zijn fietsenverwijderaars; de hekken langs het grachtje zijn nu eenzaam leeg. Nu zou je de straat dus ‘netjes’ en ‘hoogopgeleid’ kunnen noemen. Vroeger was dat anders.

Eind veertiende eeuw werd vanuit de Sint Janskerk besloten om meer huizen te bouwen voor hun leden. De geestelijken die verbonden waren aan de Sint Jan woonden in huisjes aan het terrein om de kerk heen, en om extra van die huizen te bouwen, moesten ze een gracht graven om het gebied te ontwateren. Op die manier zouden de nieuwe huisjes niet hopeloos wegzinken in de drassige riviergrond onder Utrecht.

Naast het ontwateringsgrachtje legden de Utrechters een weg aan. En precies die weg moet een handige doorgaande route voor boeren en veehandelaren zijn geweest. Er werd tenslotte nogal wat vee verhandeld in het laat-middeleeuwse Utrecht, zoals bijvoorbeeld op de Neude en later ook op de Vredenburg. De straat langs het gegraven grachtje noemde men daarom de Drift. Want dat betekent letterlijk ‘weg waarlangs vee gedreven wordt’.

Overigens heeft ook Lodewijk Napoleon, onze eerste koning, nog heel even aan deze straat gewoond. Zouden hij, en de geleerden die er vandaag de dag komen, geweten hebben dat ze eigenlijk langs een straat bedoeld voor varkens en koeien gevestigd zitten?

Meer lezen? Klik hier op de pagina van bijzondere Utrechtse straatnamen verklaard.