Buurkerk

De Buurkerk is de oudste parochiekerk van Utrecht, stammend uit de tiende eeuw. Een parochiekerk was er voor de gewone burgers, in tegenstelling tot een kapittelkerk. De andere kerken voor