Domtoren

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Domtoren_vanaf_de_Stadhuisbrug.JPGDe Domtoren is met haar 112 meter hét gezichtsbepalende symbool van Utrecht.
Het initiatief tot de bouw van de gotische, kathedrale Dom kwam van bisschop hendrik van Vianden, die van 1249 tot 1267 bisschop van Utrecht was. hij legde in 1254 de eerste steen. De aanleiding was de hevigste stadsbrand die ooit in Utrecht woedde.

De nieuwe Dom moest een groots en prestigieus bouwwerk worden, als symbool voor de macht van Utrecht als bisschopsstad. De eerste bouwmeester van de toren, Jan van Henegouwen, heeft een standbeeld gekregen dat is te vinden in de Pandhof. Hij heeft een schietlood bij zich, als attribuut van de architect, en en bever als symbool voor het bouwen van een degelijk bouwwerk. De toren heeft in de loop van de eeuwen heel wat te verstouwen gehad, maar staat nog steeds fier overeind.

In de Domtoren worden heden ten dage rondleidingen gegeven. Een rondleiding gaat onder ander langs de veertien luiklokken die samen 31000 kilo wegen en het zwaarste geluid van Nederland produceren, en daarnaast samen de op één na zwaarste klokkenverzameling van Europa zijn (alleen de Dom van Keulen heeft zwaardere klokken).

Advertenties